Vous êtes dans la rubrique ‘Programme en cours’

21/02 L’Anneau magique passé

אַ נײַ בוך אין פֿאַרלאַג מעדעם־ביבליאָטעק דאָס ווינטש־פֿינגערל אויף פֿראַנצייזיש Une nouvelle publication des éditions Bibliothèque Medem L’Anneau magique Jeudi 21 février 2019 à 19h30 די העלדן פֿון מענדעלע מוכר־ספֿרימס ראָמאַן — מיזרח־אייראָפּעיִשע ייִדן פֿון 19טן י »ה — חלומען וועגן אַ ווינטש־פֿינגערל און דרייען זיך אין אַ פֿאַרכּישופֿטן קרײַז פֿון האָפֿענונגען וואָס גיבן זיי כּוח נאָר האַלטן

En savoir plus

22/02 Voix/voie méditative passé

Vendredi 22 février 2019 de 19h à 21h30 Proposée par Estelle Hulack et animée par Shura Lipovsky Depuis de nombreuses années, Shura Lipovsky anime des ateliers de chant et mouvement dans différents pays d’Europe et en Amérique. Elle a étudié l’interaction de la voix et du mouvement sur la circulation des flux énergétiques de la personne, et mis au point une

En savoir plus

16/03 Avant-gardes yiddish : vernissage passé

ייִדיש־אַוואַנגאַרדן דערעפֿענונג פֿון אַ נײַעם קולטור־סעזאָן Avant-gardes yiddish Inauguration de la nouvelle saison culturelle Samedi 16 mars 2019 à 17h ייִדיש־אַוואַנגאַרדן, וואָס זענען אויפֿגעקומען גלײַכצײַטיק פֿון ביידע זײַטן אַטלאַנטישן אָקעאַן נאָך דער ערשטער וועלט־מלחמה, האָבן געהאַט אַ קורצן נאָר אַן אינטענסיוון קיום אין פֿאַרשיידענע קינסטלערישע תּחומים. ניט געקוקט אויף דעם וואָס זיי שטייען אויף דער זעלבער מדרגה

En savoir plus

17/03 Séminaire mensuel de littérature yiddish passé

Séminaire mensuel de littérature yiddish חודשלעכער‭ ‬סעמינאַר‭ ‬פֿון‭ ‬ייִדישער‭ ‬ליטעראַטור Sous la direction de Yitskhok Niborski et Natalia Krynicka avec la participation de Sharon Bar-Kochva. Dimanche 17 mars 2019 de 9h30 à 16h30 Malena Chinski et Alan Astro : La culture yiddish en Amérique Latine Sharon Bar-Kochva : L’avant-garde yiddish de New York (3) Natalia Krynicka : L’écrivain A. Vayter et son entourage (3) מאַלענאַ כינסקי

En savoir plus

19/03 Yidish oyf der tsung passé

Cours de conversation / שמועס־לעקציע Yidish oyf der tsung / ייִדיש אויף דער צונג Le yiddish sur le bout de la langue Mardi 19 mars 2019 à 14h Thème : les nouveaux régimes alimentaires / טעמע : עסן געזונט, אײַנקויפֿן געזונט Animé par Régine Nebel et Sharon Bar-Kochva. Pour recevoir le vocabulaire à l’avance, merci d’écrire à regine@yiddishweb.com. Tarif : 17 €. Adhérents : 15 €. Étudiants de

En savoir plus

2/10 Yiddish oyf der tsung passé

Cours de conversation / שמועס־לעקציע Yidish oyf der tsung / ייִדיש אויף דער צונג Le yiddish sur le bout de la langue Mardi 2 octobre 2018 à 14h Thème : les conseils / טעמע : עצות Animé par Régine Nebel et Tal Hever-Chybowski. Pour recevoir le vocabulaire à l’avance, merci d’écrire à regine@yiddishweb.com. Tarif : 17 €. Adhérents : 15 €. Étudiants de moins de 30 ans :

En savoir plus

4/10 Moi, Philip Roth passé

Moi, Philip Roth Rencontre littéraire Jeudi 4 octobre 2018 à 19h30 À l’occasion de la parution de Moi, Philip Roth (éditions Pierre-Guillaume de Roux, octobre 2018), l’auteur, Steven Sampson, s’entretiendra avec Serge Koster, professeur de lettres et écrivain. Jessie Y., Juif américain et doctorant à la Sorbonne, se passionne pour La Leçon d’anatomie. Passion transmise dans

En savoir plus

Marathon yiddish
ייִדיש־מאַראַטאָן

ערשטער אייראָפּעיִשער ייִדיש־מאַראַטאָן פֿונעם 28סטן דעצעמבער 2018 ביזן 3טן יאַנואַר 2019 Ir farshteyt yidish, ober hot shverikeytn tsu leyenen yidishe oysyes ? Do kent ir leyenen vegn dem Yidish-maraton oyf transliteratsye. פֿונעם 28סטן דעצעמבער 2018 ביזן 3טן יאַנואַר 2019 אָרגאַניזירט דער פּאַריזער ייִדיש־צענטער בשותּפֿות מיט .othermusic e. V די ערשטע אייראָפּעיִשע ייִדיש־וואָך, לויטן מאָדעל פֿון דער לאַנגיאָריקער

En savoir plus

5/10 Voix/voie méditative passé

Vendredi 5 octobre 2018 de 19h à 21h30 Proposée par Estelle Hulack et animée par Shura Lipovsky Depuis de nombreuses années, Shura Lipovsky anime des ateliers de chant et mouvement dans différents pays d’Europe et en Amérique. Elle a étudié l’interaction de la voix et du mouvement sur la circulation des flux énergétiques de la personne, et mis au point une méthode originale

En savoir plus

12/10 Shabes-tish familial passé

Shabes-tish familial C’est la rentrée ! Vendredi 12 octobre 2018 à 18h30 Marthe Desrosières et Valentina Fedchenko proposent un shabes-tish de rentrée à toutes les familles, que les enfants soient inscrits à la Kindershul ou pas. Chacun apportera un plat salé ou sucré à partager et/ou une boisson. Pour le bon déroulement de la soirée, il est impératif de

En savoir plus

13/10 L’immigration juive polonaise à Paris passé

L’immigration juive polonaise à Paris Les années 1920-1950 Samedi 13 octobre 2018 à 15h Jean Laloum, historien, chercheur au CNRS, et auteur de Les juifs dans la banlieue parisienne des années 20 aux années 50 (CNRS éditions, 1998), présentera un diaporama sur l’immigration juive polonaise à Paris pendant cette période. Cet événement a lieu dans le

En savoir plus

13/10 Portes ouvertes passé

La Bibliothèque Medem ouvre ses portes Une fois par mois, dans la salle de lecture de la Bibliothèque, des intervenants viennent parler des livres qui ont pour eux une valeur particulière. Un certain nombre de livres évoqués sont disponibles en prêt. Samedi 13 octobre 2018 à 17h La collection hébraïque de la bibliothèque Tal Hever-Chybowski, directeur de

En savoir plus

14/10 Séminaire de niveau intermédiaire passé

Nouveau : Séminaire de niveau intermédiaire (soit niveaux 3 et 4) Thème : Paris dans la littérature yiddish Avec Nadia Déhan-Rotschild, Tal Hever-Chybowski, Natalia Krynicka et Rubye Monet. Ce nouveau séminaire permettra aux étudiants de Paris et d’ailleurs de se retrouver pour une journée d’étude conviviale dans une ambiance linguistique yiddishophone. Le repas est pris en commun : chaque participant apporte sa contribution sous

En savoir plus

16/10 Yiddish oyf der tsung passé

Cours de conversation / שמועס־לעקציע Yidish oyf der tsung / ייִדיש אויף דער צונג Le yiddish sur le bout de la langue Mardi 16 octobre 2018 à 14h Thème : superstitions / טעמע : אײַנגלייבענישן Animé par Régine Nebel et Natalia Krynicka. Pour recevoir le vocabulaire à l’avance, merci d’écrire à regine@yiddishweb.com. Tarif : 17 €. Adhérents : 15 €. Étudiants de moins de 30 ans :

En savoir plus

26-28/10 Séminaire intensif passé

אינטענסיווער סעמינאַר פֿאַלשע משיחים אין ייִדישן טעאַטער פֿונעם 26סטן ביזן 28סטן אָקטאָבער 2018 מיט יצחק ניבאָרסקי, שרון בר־ּכוכבֿא, טל חבֿר־כיבאָווסקי און נאַטאַליע קריניצקאַ  צײַטפּלאַן פֿרײַטיק דעם 26סטן אָקטאָבער פֿון 14:30 אַז’ ביז 18:00 אַז’ יצחק ניבאָרסקי : פֿאַלשע משיחים אין דער ייִדישער ליטעראַטור, אַן אַלגעמיינער אַרײַנפֿיר  שבת דעם 27סטן אָקטאָבער פֿון 9:30 אַז’ ביז 13:00 אַז’ נאַטאַליע קריניצקאַ : יעקבֿ

En savoir plus

26/10 Shabes-tish passé

שבת־טיש  פֿרײַטיק דעם 26סטן אָקטאָבער 2018, 19.30 אַז’ Shabes-tish Vendredi 26 octobre 2018 à 19h30  היימישע מאכלים. מיט פֿאָרלייענונגען אויף ייִדיש דורך טל חבֿר־כיבאָווסקי. באַגרענעצטע צאָל ערטער. פּרײַז : 29 אייראָס מיטגלידער : 23 אייראָס פֿאַר די באַטייליקטע אינעם אינטענסיוון סעמינאַר : 20 אייראָס Repas de shabbat cuisiné comme à la maison, agrémenté de lectures en yiddish par Tal Hever-Chybowski. Le

En savoir plus

2/11 Voix/voie méditative passé

Vendredi 2 novembre 2018 de 19h à 21h30 Proposée par Estelle Hulack et animée par Shura Lipovsky Depuis de nombreuses années, Shura Lipovsky anime des ateliers de chant et mouvement dans différents pays d’Europe et en Amérique. Elle a étudié l’interaction de la voix et du mouvement sur la circulation des flux énergétiques de la personne, et mis au point une méthode originale

En savoir plus

6/11 Yiddish oyf der tsung passé

Cours de conversation / שמועס־לעקציע Yidish oyf der tsung / ייִדיש אויף דער צונג Le yiddish sur le bout de la langue Mardi 6 novembre 2018 à 14h Thème : visiter une ville / טעמע : באַקוקן אַ שטאָט Animé par Régine Nebel et Sharon Bar-Kochva. Pour recevoir le vocabulaire à l’avance, merci d’écrire à regine@yiddishweb.com. Tarif : 17 €. Adhérents : 15 €. Étudiants de moins

En savoir plus

10/11 Les Mille et une nuits de Krushnik passé

Sholem, Szulim et Sholem-Aleykhem Les Mille et une nuits de Krushnik Samedi 10 novembre 2018 à 15h À l’occasion de la parution des Mille et une nuits de Krushnik de Sholem-Aleykhem aux éditions de l’Antilope (octobre 2018), Sophie Quetteville s’entretiendra avec les traductrices Evelyne Grumberg et Nadia Déhan-Rotschild. Lectures : Talila L’activité se déroule en français. Tarif : 8 €.

En savoir plus

10/11 La Bibliothèque Medem ouvre ses portes passé

Sholem, Szulim et Sholem-Aleykhem La Bibliothèque Medem ouvre ses portes Une fois par mois, dans la salle de lecture de la Bibliothèque, des intervenants viennent parler des livres qui ont pour eux une valeur particulière. Un certain nombre de livres évoqués sont disponibles en prêt. Samedi 10 novembre 2018 à 17h La Grande Guerre en yiddish Natalia Krynicka,

En savoir plus

11/11 L’Armistice 1918 passé

Sholem, Szulim et Sholem-Aleykhem 11 novembre 1918 Après de grandes souffrances, de grandes espérances ? Dimanche 11 novembre 2018 à 15h Conférence de Philippe Boukara. À l’issue de la Première Guerre mondiale, les Juifs d’Europe centrale et orientale ont connu d’immenses pertes humaines et matérielles. L’égalité et la liberté complètes conquises depuis peu dans l’ancien Empire russe sont

En savoir plus

11/11 Hommage à Szulim Rozenberg passé

Sholem, Szulim et Sholem-Aleykhem אין אָנדענק פֿון שלום ראָזענבערג Hommage à Szulim Rozenberg Dimanche 11 novembre 2018 à 17h דער פּאַריזער ייִדיש־צענטער וועט אָפּגעבן כּבֿוד דעם אָנדענק פֿון שלום ראָזענבערג, אַ געבוירענעם אין וואַרשע דעם 11טן נאָוועמבער 1918 ,און פֿון זײַן ווײַב לענאַ ראָזענבערג־יעדוואַב. שלום איז געווען אַ ליבהאָבער פֿון ליטעראַטור און מוזיק, פֿון דער ייִדישער שפּראַך

En savoir plus

16/11 Cabaret Mendele passé

קליינער ייִדיש־טעאַטער־פֿעסטיוואַל אין די קאַלעמוטנע נאָוועמבער־טעג איז גוט זיך צו פֿאַרווײַלן מיט אַ ביסל טעאַטער. אין די ראַמען פֿונעם קלאַסיקער־סעזאָן שטעלן מיר פֿאָר : מענדעלע־קאַבאַרעט Mini-festival de théâtre yiddish « Quand novembre de brume inonde le ciel bleu », un peu de théâtre ne peut pas faire de mal. Dans le cadre de la saison consacrée aux trois

En savoir plus

17/11 Deux classiques en trois saynètes passé

קליינער ייִדיש־טעאַטער־פֿעסטיוואַל אין די קאַלעמוטנע נאָוועמבער־טעג איז גוט זיך צו פֿאַרווײַלן מיט אַ ביסל טעאַטער. אין די ראַמען פֿונעם קלאַסיקער־סעזאָן שטעלן מיר פֿאָר : צוויי קלאַסיקער אין דרײַ סצענקעס Mini-festival de théâtre yiddish « Quand novembre de brume inonde le ciel bleu », un peu de théâtre ne peut pas faire de mal. Dans le cadre de la

En savoir plus

18/11 Séminaire mensuel de littérature yiddish passé

Séminaire mensuel de littérature yiddish חודשלעכער‭ ‬סעמינאַר‭ ‬פֿון‭ ‬ייִדישער‭ ‬ליטעראַטור Sous la direction de Yitskhok Niborski et Natalia Krynicka avec la participation de Sharon Bar-Kochva. Dimanche 18 novembre 2018 de 9h30 à 16h30 Thème : l’année 1918 dans la littérature yiddish Yitskhok Niborski : Le roman Brenendike erd d’Arn Tseytlin (2) Sharon Bar-Kochva : L’almanach Eygns de Kiev (2) Natalia Krynicka : L’indépendance polonaise dans la littérature yiddish (2) טעמע :

En savoir plus

22/11 L’homme qui causa la chute du Temple passé

אַ נײַ בוך אין פֿאַרלאַג מעדעם־ביבליאָטעק דער ייִד וואָס האָט חרובֿ געמאַכט דעם טעמפּל Nouvelle parution aux éditions Bibliothèque Medem L’homme qui causa la chute du Temple Jeudi 22 novembre 2018 à 19h30 צום דערשײַנען פֿון אַבֿרהם רייזענס דער ייִד וואָס האָט חרובֿ געמאַכט דעם טעמפּל אין דער סעריע צוויישפּראַכיקלעך פֿונעם פֿאַרלאַג מעדעם־ביבליאָטעק, וועט טל

En savoir plus

24/11 Atelier Bagel Complet !

Atelier Bagel Samedi 24 novembre 2018 à 15h30 Apprenez à faire vos propres bagels new yorkais avec Laurel Kratochvila, chef boulangère à Fine Bagels, Berlin. Régine Nebel vous contera l’histoire diasporique du bagel pendant que Laurel vous guidera pas à pas dans sa fabrication, de la pâte à la cuisson. L’atelier se terminera, bien entendu, par une

En savoir plus

27/11 Yiddish oyf der tsung passé

Cours de conversation / שמועס־לעקציע Yidish oyf der tsung / ייִדיש אויף דער צונג Le yiddish sur le bout de la langue Mardi 27 novembre 2018 à 14h Thème : apprendre / טעמע : לערנען זיך Animé par Régine Nebel et Natalia Krynicka. Pour recevoir le vocabulaire à l’avance, merci d’écrire à regine@yiddishweb.com. Tarif : 17 €. Adhérents : 15 €. Étudiants de moins de 30 ans : 9 €

29/11 Où vivre passé

Où vivre Rencontre littéraire avec Carole Zalberg Jeudi 29 novembre 2018 à 19h30 À l’occasion de la parution de Où vivre (Grasset, 2018), Gilles Rozier s’entretiendra avec l’auteure, Carole Zalberg. Dans ce livre, les membres d’une famille juive polonaise relatent leur installation en Israël dans un mélange d’empathie et de frustration. De l’immédiat après-guerre à

En savoir plus

2/12 Séminaire de niveau intermédiaire passé

Nouveau : Séminaire de niveau intermédiaire (soit niveaux 3 et 4) Thème : le cinéma yiddish Avec Nadia Déhan-Rotschild, Tal Hever-Chybowski, Natalia Krynicka et Rubye Monet. Ce nouveau séminaire permettra aux étudiants de Paris et d’ailleurs de se retrouver pour une journée d’étude conviviale dans une ambiance linguistique yiddishophone. Le repas est pris en commun : chaque participant

En savoir plus

7/12 Voix/voie méditative passé

Vendredi 7 décembre 2018 de 19h à 21h30 Proposée par Estelle Hulack et animée par Shura Lipovsky Depuis de nombreuses années, Shura Lipovsky anime des ateliers de chant et mouvement dans différents pays d’Europe et en Amérique. Elle a étudié l’interaction de la voix et du mouvement sur la circulation des flux énergétiques de la personne, et mis au point une méthode originale

En savoir plus

11/12 Yiddish oyf der tsung passé

Cours de conversation / שמועס־לעקציע Yidish oyf der tsung / ייִדיש אויף דער צונג Le yiddish sur le bout de la langue Mardi 11 décembre 2018 à 14h Thème : chez le docteur / טעמע : בײַם דאָקטער Animé par Régine Nebel et Yitskhok Niborski. Pour recevoir le vocabulaire à l’avance, merci d’écrire à regine@yiddishweb.com. Tarif : 17 €. Adhérents : 15 €. Étudiants de moins de

En savoir plus

15/12 L’architecture des synagogues passé

L’architecture des synagogues en diaspora Le dialogue avec l’autre Samedi 15 décembre 2018 à 15h Avec Henri Bresler, architecte, enseignant honoraire de l’École d’Architecture de Paris-Belleville. La synagogue a cette singularité de se mettre au diapason du territoire qui l’accueille. Elle se fera tour à tour église, isba ou mosquée. Ce lieu de culte est révélateur

En savoir plus

15/12 La Bibliothèque Medem ouvre ses portes passé

La Bibliothèque Medem ouvre ses portes Une fois par mois, dans la salle de lecture de la Bibliothèque, des intervenants viennent parler des livres qui ont pour eux une valeur particulière. Un certain nombre de livres évoqués sont disponibles en prêt. Samedi 15 décembre 2018 à 17h Dans les forêts de Pologne de Yoysef Opatoshu Serge Blisko,

En savoir plus

15/12 Speed-shmuesing passé

Speed-shmuesing ספּיד־שמועסינג Samedi 15 décembre 2018 à 18h30 À l’heure de l’apéro Les participants forment des tandems de conversation en yiddish de six minutes ; dès que la sonnerie retentit, ils changent de partenaire… Proposé par Régine Nebel די אָנטייל־נעמער שמועסן פּאָרלעכווײַז במשך זעקס מינוט. ווען עס קלינגט דאָס גלעקל, בײַטן זיי דעם מיטשמועסער. אָנגעפֿירט דורך רעזשין נעבעל. L’activité se

En savoir plus

16/12 Séminaire mensuel de littérature yiddish passé

Séminaire mensuel de littérature yiddish חודשלעכער‭ ‬סעמינאַר‭ ‬פֿון‭ ‬ייִדישער‭ ‬ליטעראַטור Sous la direction de Yitskhok Niborski et Natalia Krynicka avec la participation de Sharon Bar-Kochva. Dimanche 16 décembre 2018 de 9h30 à 16h30 Thème : l’année 1918 dans la littérature yiddish Yitskhok Niborski : Le roman Brenendike erd d’Arn Tseytlin (3) Sharon Bar-Kochva : L’almanach Eygns de Kiev (3) Natalia Krynicka : L’indépendance polonaise dans la littérature yiddish (3)

En savoir plus

22/09 Yingl Tsingl Khvat passé

Yingl Tsingl Khvat Lecture musicale d’un conte pour enfants Samedi 22 septembre 2018 à 15h Lecture musicale pour petits et grands du conte Yingl Tsingl Khvat (Filourdi le Dégourdi) du poète Mani Leyb, en yiddish et en français. Un garçon courageux sauve son village grâce à ses pouvoirs magiques. Un dessin animé créé à partir des

En savoir plus

22/09 Livres de contes passé

La Bibliothèque Medem ouvre ses portes Une fois par mois, dans la salle de lecture de la Bibliothèque, des intervenants viennent parler des livres qui ont pour eux une valeur particulière. Un certain nombre de livres évoqués sont disponibles en prêt. Samedi 22 septembre 2018 à 17h Livres de contes Les plus beaux livres de contes de la

En savoir plus

26/09 Journée européenne des langues passé

Journée européenne des langues : le yiddish Tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur le yiddish Mercredi 26 septembre 2018 à 18h Animée d’un esprit d’ouverture, la Maison de la culture yiddish espère partager ses richesses avec un public nombreux lors de cette journée européenne des langues. Venez (re)découvrir le yiddish, langue européenne par excellence ! 18h :

En savoir plus

30/09 Séminaire mensuel de littérature yiddish passé

Séminaire mensuel de littérature yiddish חודשלעכער‭ ‬סעמינאַר‭ ‬פֿון‭ ‬ייִדישער‭ ‬ליטעראַטור Sous la direction de Yitskhok Niborski et Natalia Krynicka avec la participation de Sharon Bar-Kochva. Dimanche 30 septembre 2018 de 9h30 à 16h30 Thème : l’année 1918 dans la littérature yiddish Yitskhok Niborski : Le roman Brenendike erd d’Arn Tseytlin (1) Sharon Bar-Kochva : L’almanach Eygns de Kiev (1) Natalia Krynicka : L’indépendance polonaise dans la

En savoir plus

22-23/06 La Grève des enfants passé

Spectacle / פֿאָרשטעלונג La Grève des enfants et autres saynètes Trois représentations : Vendredi 22 juin à 20h, samedi 23 juin à 16h et 20h Après le formidable succès du Petit Prince, le Troïm Teater est heureux de proposer une soirée théâtrale en compagnie de Sholem-Aleykhem, Itsik Manger, Moyshe Nadir, Der Tunkeler et Noyekh Mishkovski. Mise

En savoir plus

5/04 Yiddish oyf der tsung : manger au restaurant passé

Cours de conversation / שמועס־לעקציע Yidish oyf der tsung / ייִדיש אויף דער צונג Le yiddish sur le bout de la langue Jeudi 5 avril 2018 à 14h Thème : manger au restaurant / טעמע : עסן אין רעסטאָראַן Animé par Régine Nebel et Tal Hever-Chybowski. Pour recevoir le vocabulaire à l’avance, merci d’écrire à regine@yiddishweb.com. Tarif : 17 €. Adhérents : 15 €.

En savoir plus

5/04 Herzl : une histoire européenne passé

Herzl : une histoire européenne Jeudi 5 avril 2018 à 19h30 À l’occasion de la parution du roman graphique de Camille de Toledo et Alexander Pavlenko, Herzl : une histoire européenne (Denoël Graphic, mars 2018), Gilles Rozier s’entretiendra avec Camille de Toledo. 1882. Ilia Brodsky, l’orphelin des shtetls, Juif sans terre chassé de Russie par les pogroms, traverse l’Europe.

En savoir plus

6-8/04 Séminaire intensif passé

  אינטענסיווער סעמינאַר מיט פּראָפֿ’ חווה טורניאַנסקי   ייִדישע ליטעראַטור צווישן השׂכּלה און חסידות  פֿונעם 6טן ביזן 8טן אַפּריל 2018  פֿרײַטיק דעם 6טן אַפּריל   פֿון 14:30 אַז’ ביז 18:00 אַז’   שבת דעם 7טן אַפּריל   פֿון 9:30 אַז’ ביז 18:00 אַז’  זונטיק דעם 8טן אַפּריל  פֿון 9:30 אַז’ ביז 18:00 אַז’  דער סעמינאַר צילט צו געבן אַוואַנסירטע סטודענטן פֿון פּאַריז,

En savoir plus

15–21/04 Stage musical au château de Ligoure passé

Fun dor tsu dor Stage autour de la culture yiddish de 0 à 120 ans du 15 au 21 avril 2018 Château Ligoure 87110 Le Vigen Cette année encore, un programme intergénérationnel inédit vous est proposé par la Maison de la culture yiddish. Dans une ambiance bucolique, il revisite la culture et la langue yiddish,

En savoir plus

28/04 Commémoration passé

75e anniversaire du soulèvement du ghetto de Varsovie Samedi 28 avril 2018 à 15h Celles et ceux qui ont sauvé des Juifs dans la littérature yiddish À côté des sujets traités plus fréquemment, martyre des victimes, résistance armée et spirituelle, souffrances d’exilés et réfugiés, la littérature yiddish du Génocide rend aussi justice aux personnes non

En savoir plus

28/04 La Bibliothèque Medem ouvre ses portes passé

La Bibliothèque Medem ouvre ses portes Une fois par mois, dans la salle de lecture de la Bibliothèque, des intervenants viennent parler des livres qui ont pour eux une valeur particulière. Un certain nombre de livres évoqués sont disponibles en prêt. Samedi 28 avril 2018 à 17h Les livres du souvenir (yizker-bikher) Avec Annette Wieviorka et Yitskhok Niborski,

En savoir plus

29/04 Séminaire mensuel de littérature yiddish passé

Séminaire mensuel de littérature yiddish חודשלעכער‭ ‬סעמינאַר‭ ‬פֿון‭ ‬ייִדישער‭ ‬ליטעראַטור Sous la direction de Yitskhok Niborski et Natalia Krynicka avec la participation d’Akvilė Grigoravičiūtė. Dimanche 29 avril 2018 de 9h30 à 16h30 Yitskhok Niborski : Le Parnasse de Lipkan (suite) Akvilė Grigoravičiūtė : Récits de voyage de Hersh-Dovid Nomberg (1) Natalia Krynicka : Voyages en poésie et en prosepar Ester Shumyatsher et Perets

En savoir plus

3/05 Yiddish oyf der tsung : humeurs passé

Cours de conversation / שמועס־לעקציע Yidish oyf der tsung / ייִדיש אויף דער צונג Le yiddish sur le bout de la langue Jeudi 3 mai 2018 à 14h Thème : humeurs / טעמע : שטימונג Animé par Régine Nebel et Natalia Krynicka. Pour recevoir le vocabulaire à l’avance, merci d’écrire à regine@yiddishweb.com. Tarif : 17 €. Adhérents : 15 €. Étudiants de moins de 30

En savoir plus

3/05 Les Guerres de mon père passé

Les Guerres de mon père À l’occasion de la parution de Les Guerres de mon père (Stock, 2018). Jeudi 3 mai 2018 à 19h30  Avec Colombe Schneck, écrivaine, et Eric Roux, journaliste, porte-parole à l’observatoire des cuisines populaires. Un entretien mené sous un angle original, où il sera bien sûr question du père de Colombe Schneck, de

En savoir plus

Cheap UGG Clearance Ugg Boots Clearance Ugg Boots Clearance Sale Ugg Boots Clearance Outlet Ugg Boots Clearance Sale Outlet UGG Boots Sale Clearance Cheap Clearance UGG Boots