קליינער ייִדיש־טעאַטער־פֿעסטיוואַל

אין די קאַלעמוטנע נאָוועמבער־טעג איז גוט זיך צו פֿאַרווײַלן מיט אַ ביסל טעאַטער. אין די ראַמען פֿונעם קלאַסיקער־סעזאָן שטעלן מיר פֿאָר :

מענדעלע־קאַבאַרעט

Mini-festival de théâtre yiddish

« Quand novembre de brume inonde le ciel bleu », un peu de théâtre ne peut pas faire de mal. Dans le cadre de la saison consacrée aux trois classiques :

Cabaret Mendele

Vendredi 16 novembre 2018 à 19h

מסעות בנימין השלישי פֿון מענדעלע מוכר־סֿפרים, רעזשיסירט דורך שרון בר־כּוכבֿא. מיט שרון בר־כּוכבֿא, טל חבֿר־כיבאָווסקי, אַניק פּרים־מאַרגוליס און וואַליע פֿעדטשענקאָ. מוזיק : באַסטיען האַרטמאַן (פּיאַנע) און עדן גערבער (קלאַרנעט). איר ווילט זען די אַקטיאָרן ? איר וועט קענען זיי באַגעגענען בײַ אַ גלעזל.

Masoes Binyomin Hashlishi (Les pérégrinations de Benjamin III) de Mendele Moykher-Sforim, récit picaresque mis en scène par Sharon Bar-Kochva. Avec Sharon Bar-Kochva, Valentina Fedchenko, Tal Hever-Chybowski et Annick Prime-Margules. Musique : Bastien Hartmann (piano) et Eden Gerber (clarinette). Vous désirez rencontrer les acteurs ? La pièce sera suivie d’un verre.

Le Tshaynik-Café proposera ses spécialités ashkénazes sucrées et salées.

En yiddish surtitré français

Tarif : 14 €. Adhérents : 10 €. 

 

Cheap UGG Clearance Ugg Boots Clearance Ugg Boots Clearance Sale Ugg Boots Clearance Outlet Ugg Boots Clearance Sale Outlet UGG Boots Sale Clearance Cheap Clearance UGG Boots