אַ נײַ בוך אין פֿאַרלאַג מעדעם־ביבליאָטעק

דער ייִד וואָס האָט חרובֿ געמאַכט דעם טעמפּל

Nouvelle parution aux éditions Bibliothèque Medem

L’homme qui causa la chute du Temple

Jeudi 22 novembre 2018 à 19h30

צום דערשײַנען פֿון אַבֿרהם רייזענס דער ייִד וואָס האָט חרובֿ געמאַכט דעם טעמפּל אין דער סעריע צוויישפּראַכיקלעך פֿונעם פֿאַרלאַג מעדעם־ביבליאָטעק, וועט טל חֿבר־כיבאָווסקי שמועסן מיט דער איבערזעצערין, נאַדיאַ דעהאַן־ראָטשילד. שורה ליפּאָווסקי וועט זינגען אַבֿרהם רייזענס לידער.

À l’occasion de la parution de L’homme qui causa la chute du Temple et autres nouvelles d’un monde branlant d’Avrom Reyzen dans la collection yiddish.minibilingues des éditions Bibliothèque Medem, Tal Hever-Chybowski s’entretiendra avec Nadia Déhan-Rotschild, la traductrice. Shura Lipovsky chantera Avrom Reyzen.

La rencontre se déroule en yiddish et en français.

Tarif : 8 €. Adhérents : 5 €.

Cheap UGG Clearance Ugg Boots Clearance Ugg Boots Clearance Sale Ugg Boots Clearance Outlet Ugg Boots Clearance Sale Outlet UGG Boots Sale Clearance Cheap Clearance UGG Boots