ייִדיש־אַוואַנגאַרדן

דערעפֿענונג פֿון אַ נײַעם קולטור־סעזאָן

Avant-gardes yiddish

Inauguration de la nouvelle saison culturelle

Samedi 16 mars 2019 à 17h

ייִדיש־אַוואַנגאַרדן, וואָס זענען אויפֿגעקומען גלײַכצײַטיק פֿון ביידע זײַטן אַטלאַנטישן אָקעאַן נאָך דער ערשטער וועלט־מלחמה, האָבן געהאַט אַ קורצן נאָר אַן אינטענסיוון קיום אין פֿאַרשיידענע קינסטלערישע תּחומים. ניט געקוקט אויף דעם וואָס זיי שטייען אויף דער זעלבער מדרגה ווי אייראָפּעיִשע אַוואַנגאַרד־שטרעמונגען פֿון יענער צײַט, און מאַכן אַ רושם מיט זייער פֿאַרנעם און אָריגינאַלקייט, זענען זיי נאָך ווייניק באַקאַנט דעם פֿראַנצייזישן עולם.

דורך אַ גאַנציאָריקן פּראָגראַם רעפֿעראַטן, ספּעקטאַקלען, פֿאָרלייענונגען און פֿילם־פּראָיעקציעס וועלן מיר פּרוּוון ווײַזן דעם אויפֿבלי פֿון ייִדישער ליטעראַטור, טעאַטער און פּלאַסטישע קונסטן אין יענער תּקופֿה.

ווערניסאַזש און פּרעזענטאַציעס דורך די צונויפֿשטעלערס פֿון דער אויסשטעלונג.

Les avant-gardes yiddish, qui ont connu une existence tout aussi foisonnante que brève, demeurent encore peu connues du public français. Pourtant, ces mouvements qui ont vu le jour simultanément sur plusieurs continents à la suite de la première guerre mondiale, ont créé dans des domaines variés des œuvres qui étonnent par leur qualité et leur originalité.

Au cours de l’année, conférences, spectacles, exposition, lectures et projections feront découvrir au public, à travers la littérature, le théâtre et les arts plastiques, l’extraordinaire bouillonnement de la culture yiddish en ces temps-là.

Vernissage et visite guidée de l’exposition par l’équipe qui a conçu et réalisé la saison.

Exposition en yiddish et en français.

Entrée libre.

Cheap UGG Clearance Ugg Boots Clearance Ugg Boots Clearance Sale Ugg Boots Clearance Outlet Ugg Boots Clearance Sale Outlet UGG Boots Sale Clearance Cheap Clearance UGG Boots