קליינער ייִדיש־טעאַטער־פֿעסטיוואַל

אין די קאַלעמוטנע נאָוועמבער־טעג איז גוט זיך צו פֿאַרווײַלן מיט אַ ביסל טעאַטער. אין די ראַמען פֿונעם קלאַסיקער־סעזאָן שטעלן מיר פֿאָר :

צוויי קלאַסיקער אין דרײַ סצענקעס

Mini-festival de théâtre yiddish

« Quand novembre de brume inonde le ciel bleu », un peu de théâtre ne peut pas faire de mal. Dans le cadre de la saison consacrée aux trois classiques :

Deux classiques en trois saynètes

Samedi 17 novembre 2018 à 15h

15 אַז’ : מיסטער בוים אין קלאָזעט פֿון שלום־עליכם, אַ טראַגיקאָמישע סצענע פֿון דער ייִדישער אַמעריקע פֿון אָנהייב 20סטן י »ה
17 אַז’ : ר’ נחמנקעס מעׂשיות פֿון יצחק־לייבוש פּרץ רעזשיסירט דורך שרון בר־כּוכבֿא
19 אַז’ : אויסצוגן פֿון דאָס גרויסע געווינס פֿון שלום־עליכם, אָדער ווי אַזוי דער גורל קערט איבער דאָס לעבן פֿון אַ שנײַדער, רעזשיסירט דורך שאַרלאָט מעסער.

דער טשײַניק־קאַפֿע וועט זײַן אָפֿן פֿון 14 אַז’ אָן, מיט זיסע און געזאַלצענע אַשכּנזישע ספּעציאַליטעטן.

À 15h : Mr Boym in klozet (Monsieur Boym dans le placard) de Sholem-Aleykhem, récit tragi-comique dans l’Amérique juive du début du XXe siècle. Avec Leyele Aptekier-Fisbein, Velvl Niborski, Annick Prime-Margules ; musique Bastien Hartmann (piano) et Eden Gerber (clarinette).
À 17h : Reb Nakhmenkes mayses (Contes de rabbi Nakhmenke) de Yitskhok-Leybush Peretz mis en scène par Sharon Bar-Kochva. Récit, chant et projection Sharon Bar-Kochva et Reyze Turner ; musique Cécile Neeser Hever (harpe).
À 19h : Extraits de Dos groyse gevins (Le gros lot) de Sholem-Aleykhem, ou comment le destin vient bouleverser la vie de famille d’un petit tailleur. Mise en espace de Charlotte Messer.
Avec Leyele Aptekier-FisbeinMichel Fisbein, Lionel Miller, Annick Prime-Margules.

Le Tshaynik-Café sera ouvert à partir de 14h et proposera ses spécialités ashkénazes sucrées et salées.

En yiddish surtitré français

 

Tarif : 17 €. Adhérents : 13 €. 

 

Cheap UGG Clearance Ugg Boots Clearance Ugg Boots Clearance Sale Ugg Boots Clearance Outlet Ugg Boots Clearance Sale Outlet UGG Boots Sale Clearance Cheap Clearance UGG Boots