אַ נײַ בוך אין פֿאַרלאַג מעדעם־ביבליאָטעק

דאָס ווינטש־פֿינגערל אויף פֿראַנצייזיש

Une nouvelle publication des éditions Bibliothèque Medem

L’Anneau magique

Jeudi 21 février 2019 à 19h30

די העלדן פֿון מענדעלע מוכר־ספֿרימס ראָמאַן — מיזרח־אייראָפּעיִשע ייִדן פֿון 19טן י »ה — חלומען וועגן אַ ווינטש־פֿינגערל און דרייען זיך אין אַ פֿאַרכּישופֿטן קרײַז פֿון האָפֿענונגען וואָס גיבן זיי כּוח נאָר האַלטן זיי גלײַכצײַטיק געפֿאַנגען.

בתיה בוים, די איבערזעצערין (אויסגעצייכנט מיטן העכסטן איבערזעצונג־פּרײַז אין פֿראַנקרײַך אין 2017), וועט שמועסן מיט נאַטאַליע קריניצקאַ, פֿאַרלאַג־דירעקטאָרין. פֿאָרלייענונג אויף ייִדיש און פֿראַנצייזיש : בתיה בוים און הערשל גראַנט.

À travers les personnages de son roman magistral, Mendele Moykher-Sforim (1836-1917) dessine d’un trait puissant et caustique le cercle magique des espérances qui portent et enserrent les Juifs de son époque en Europe orientale.

Batia Baum, auteure de la traduction (grand prix de la traduction SGDL), s’entretiendra avec Natalia Krynicka, éditrice. Lectures d’extraits en français et en yiddish : Batia Baum et Hershl Grant.

La rencontre se déroule en yiddish et en français.

Tarif : 8 €. Adhérents : 5 €.

Cheap UGG Clearance Ugg Boots Clearance Ugg Boots Clearance Sale Ugg Boots Clearance Outlet Ugg Boots Clearance Sale Outlet UGG Boots Sale Clearance Cheap Clearance UGG Boots