Vous êtes dans la rubrique ‘Convivialité’

16–22/08 Stage musical complet !

Stage musique klezmer, chansons yiddish, danse לאָמיר זינגען, שפּילן, טאַנצן du 16 au 22 août 2020 Château de Ligoure 87110 Le Vigen La Maison de la culture yiddish vous propose cet été un nouveau programme : cursus intensif de musique klezmer, chansons yiddish, danses juives d’Europe centrale dans un château féerique au coeur d’une nature magnifique ! Ce stage s’adresse aux

En savoir plus

7/03 Les proverbes yiddish s’amusent ! passé

שפּילעוודיקע שפּריכווערטער Venez jouer en yiddish avec les proverbes ! Samedi 7 mars 2020 à 16h שפּריכווערטער און אויסדרוקן באַרײַכערן אַ שפּראַך און זאָגן אויס אַ סך וועגן איר גײַסט. אויפֿן סמך פֿון דער זאַמלונג ווען די ווערטער רעדן פֿון גיטעלע פֿינקעלשטיין מילכבערג (דערשינען לעצטנס אינעם פֿאַרלאַג מעדעם־ביבליאָטעק) וועלן די אָנפֿירערס פֿון דער שפּילעוודיקער אונטערנעמונג פֿאַר

En savoir plus

8/03 Grand bal de Pourim au MAHJ passé

En partenariat avec le MAHJ Grand bal de Pourim Dimanche 8 mars 2020 à 15h Cour d’honneur du MAHJ, Hôtel de Saint-Aignan, 71 rue du Temple, 75003 Paris La fête de Pourim est l’occasion de réjouissances qui commémorent le sauvetage des Juifs par la reine Esther : celle-ci fit échouer le complot ourdi par Haman, grand vizir d’Assuérus,

En savoir plus

14-15/09 Yiddish et chansons passé

Week-end musical / מוזיקאַלישער סוף־וואָך Yiddish et chansons « Lorsque les mots échouent, la musique parle ! » Samedi 14 et dimanche 15 septembre 2019 Dans le cadre des Journées européennes de la culture et du patrimoine juifs sur le thème Innover et transmettre. Avec Sonia Pinkusowitz-Dratwa (enseignante de yiddish), Shura Lipovsky (chanteuse, auteure-compositrice), Efim Zubritsky (violon) et Alicia Zubritsky (piano), Iurie

En savoir plus

12/10 Speed-shmuesing passé

Speed-shmuesing ספּיד־שמועסינג Samedi 12 octobre 2019 à 18h30 À l’heure de l’apéro Les participants forment des tandems de conversation en yiddish de six minutes ; dès que la sonnerie retentit, ils changent de partenaire… Proposé par Régine Nebel די אָנטייל־נעמער שמועסן פּאָרלעכווײַז במשך זעקס מינוט. ווען עס קלינגט דאָס גלעקל, בײַטן זיי דעם מיטשמועסער. אָנגעפֿירט דורך רעזשין נעבעל. L’activité

En savoir plus

8/11 Shabes-tish passé

שבת־טיש  פֿרײַטיק דעם 8טן נאָוועמבער 2019, 19.30 אַז’ Shabes-tish Vendredi 8 novembre 2019 à 19h30  היימישע מאכלים. מיט פֿאָרלייענונגען אויף ייִדיש דורך טל חבֿר־כיבאָווסקי. באַגרענעצטע צאָל ערטער. פּרײַז : 29 אייראָס מיטגלידער : 23 אייראָס פֿאַר די באַטייליקטע אינעם אינטענסיוון סעמינאַר : 20 אייראָס Repas de shabbat cuisiné comme à la maison, agrémenté de lectures en yiddish par Tal Hever-Chybowski. Le nombre de

En savoir plus

23/03 Speed-shmuesing passé

Speed-shmuesing ספּיד־שמועסינג Samedi 23 mars 2019 à 18h30 À l’heure de l’apéro Les participants forment des tandems de conversation en yiddish de six minutes ; dès que la sonnerie retentit, ils changent de partenaire… Proposé par Régine Nebel די אָנטייל־נעמער שמועסן פּאָרלעכווײַז במשך זעקס מינוט. ווען עס קלינגט דאָס גלעקל, בײַטן זיי דעם מיטשמועסער. אָנגעפֿירט דורך רעזשין נעבעל. L’activité

En savoir plus

24/03 Grand bal klezmer de Pourim passé

Grand bal klezmer de Pourim Dimanche 24 mars 2019 à 16h30 Péniche ANAKO, Bassin de la Villette, face au 34 quai de la Loire, 75019 Paris Métro Stalingrad ou Jaurès Petits et grands, venez nombreux faire la fête, déguisés ou masqués ! Marthe Desrosières et les Klezmorimlekh, orchestre amateur de la Maison de la culture yiddish, vous attendront

En savoir plus

5/04 Shabes-tish avant-gardiste passé

אַוואַנגאַרדיסטישער שבת־טיש  פֿרײַטיק דעם 5טן אַפּריל 2019, 19.30 אַז’ Shabes-tish avant-gardiste Vendredi 5 avril 2019 à 19h30  היימישע מאכלים. מיט פֿאָרלייענונגען אויף ייִדיש דורך טל חבֿר־כיבאָווסקי. באַגרענעצטע צאָל ערטער. פּרײַז : 29 אייראָס מיטגלידער : 23 אייראָס פֿאַר די באַטייליקטע אינעם אינטענסיוון סעמינאַר : 20 אייראָס Repas de shabbat cuisiné comme à la maison, agrémenté de lectures en yiddish par Tal Hever-Chybowski. Le

En savoir plus

12/05 Filourdi le Dégourdi passé

Yingl Tsingl Khvat : Filourdi le Dégourdi ייִנגל צינגל כוואַט Lecture musicale d’un conte pour enfants Dimanche 12 mai 2019 à 15h Lecture musicale pour petits et grands du conte Yingl Tsingl Khvat (Filourdi le Dégourdi) du poète Mani Leyb, en yiddish et en français. Un garçon courageux sauve son village grâce à ses pouvoirs magiques. Un dessin animé

En savoir plus

25/05 Atelier Bagel passé

Atelier Bagel Samedi 25 mai 2019 à 14h30 Apprenez à faire vos propres bagels new yorkais avec Laurel Kratochvila, chef boulangère à Fine Bagels, Berlin. Régine Nebel vous contera l’histoire diasporique du bagel pendant que Laurel vous guidera pas à pas dans sa fabrication, de la pâte à la cuisson. L’atelier se terminera, bien entendu, par une dégustation. L’atelier se

En savoir plus

22/06 Déguster, boire et chanter ! passé

Divertissement / פֿאַרװײַלונג Déguster, boire et chanter ! Nasheray, shikeray, zingeray ! Samedi 22 juin 2019 à 18h30 Entendre parler de nourriture, de musique, c’est bien. Mais passer aux choses sérieuses, au concret, bref au takhles, c’est mieux ! Il est grand temps de faire la fête et de se régaler ! Au menu de la soirée, avec les

En savoir plus

3/04 Shabes-tish reporté

שבת־טיש צוליב דער עפּידעמיע פֿון קאָראָנאַ־ווירוס און די מיטלען וואָס די פֿראַנצייזישע רעגירונג האָט אָנגענומען צו באַגרענעצן די פֿאַרשפּרייטונג פֿון דער קראַנקייט, ווערט דער שבת־טיש אָפּגעלייגט אויפֿן 13טן נאָוועמבער 2020, 19.30 אַז’. Shabes-tish Le shabes-tish du vendredi 3 avril est reportée au 13 novembre 2020 à 19h30. Nous vous remercions de votre compréhension. היימישע מאכלים. מיט פֿאָרלייענונגען אויף ייִדיש דורך טל חבֿר־כיבאָווסקי. באַגרענעצטע

En savoir plus

09/04 Seder de Pessah annulé

Seder de Pessah Le Seder, prévu pour jeudi 9 avril 2020, est annulé. Nous vous remercions de votre compréhension. מַה נִּשְׁתַּנָּה הַלַּיְלָה הַזֶּה מִכָּל הַלֵּילוֹת ? La nuit du Seder de Pessah est l’une des fêtes les plus conviviales du calendrier juif. C’est l’occasion de revenir sur le récit légendaire de la sortie d’Égypte des Hébreux,

En savoir plus

12–18/04 Stage musical reporté

Cet événement est complet ! Vous pouvez dès maintenant réserver des places pour : Stage musique klezmer, chansons yiddish, danse au Château de Ligoure, du 16 au 22 août 2020 complet ! Fun dor tsu dor פֿון דור צו דור Stage autour de la culture yiddish de 0 à 120 ans du 12 au 18 avril 2020 Château de Ligoure 87110 Le

En savoir plus

20/04 Seder de Pessah passé

Seder de Pessah Samedi 20 avril 2019 à 19h מַה נִּשְׁתַּנָּה הַלַּיְלָה הַזֶּה מִכָּל הַלֵּילוֹת ? La nuit du Seder de Pessah est l’une des fêtes les plus conviviales du calendrier juif. C’est l’occasion de revenir sur le récit légendaire de la sortie d’Égypte des Hébreux, mais également, dans les milieux laïques, sur des pans entiers de

En savoir plus

12/10 Shabes-tish familial passé

Shabes-tish familial C’est la rentrée ! Vendredi 12 octobre 2018 à 18h30 Marthe Desrosières et Valentina Fedchenko proposent un shabes-tish de rentrée à toutes les familles, que les enfants soient inscrits à la Kindershul ou pas. Chacun apportera un plat salé ou sucré à partager et/ou une boisson. Pour le bon déroulement de la soirée, il est impératif de

En savoir plus

26/10 Shabes-tish passé

שבת־טיש  פֿרײַטיק דעם 26סטן אָקטאָבער 2018, 19.30 אַז’ Shabes-tish Vendredi 26 octobre 2018 à 19h30  היימישע מאכלים. מיט פֿאָרלייענונגען אויף ייִדיש דורך טל חבֿר־כיבאָווסקי. באַגרענעצטע צאָל ערטער. פּרײַז : 29 אייראָס מיטגלידער : 23 אייראָס פֿאַר די באַטייליקטע אינעם אינטענסיוון סעמינאַר : 20 אייראָס Repas de shabbat cuisiné comme à la maison, agrémenté de lectures en yiddish par Tal Hever-Chybowski. Le

En savoir plus

24/11 Atelier Bagel Complet !

Atelier Bagel Samedi 24 novembre 2018 à 15h30 Apprenez à faire vos propres bagels new yorkais avec Laurel Kratochvila, chef boulangère à Fine Bagels, Berlin. Régine Nebel vous contera l’histoire diasporique du bagel pendant que Laurel vous guidera pas à pas dans sa fabrication, de la pâte à la cuisson. L’atelier se terminera, bien entendu, par une

En savoir plus

15/12 Speed-shmuesing passé

Speed-shmuesing ספּיד־שמועסינג Samedi 15 décembre 2018 à 18h30 À l’heure de l’apéro Les participants forment des tandems de conversation en yiddish de six minutes ; dès que la sonnerie retentit, ils changent de partenaire… Proposé par Régine Nebel די אָנטייל־נעמער שמועסן פּאָרלעכווײַז במשך זעקס מינוט. ווען עס קלינגט דאָס גלעקל, בײַטן זיי דעם מיטשמועסער. אָנגעפֿירט דורך רעזשין נעבעל. L’activité se

En savoir plus

22/09 Yingl Tsingl Khvat passé

Yingl Tsingl Khvat Lecture musicale d’un conte pour enfants Samedi 22 septembre 2018 à 15h Lecture musicale pour petits et grands du conte Yingl Tsingl Khvat (Filourdi le Dégourdi) du poète Mani Leyb, en yiddish et en français. Un garçon courageux sauve son village grâce à ses pouvoirs magiques. Un dessin animé créé à partir des

En savoir plus

16/06 Speed-shmuesing passé

Speed-shmuesing ספּיד־שמועסינג Samedi 16 juin 2018 à 18h30 À l’heure de l’apéro Les participants forment des tandems de conversation en yiddish de six minutes ; dès que la sonnerie retentit, ils changent de partenaire… Proposé par Régine Nebel די אָנטייל־נעמער שמועסן פּאָרלעכווײַז במשך זעקס מינוט. ווען עס קלינגט דאָס גלעקל, בײַטן זיי דעם מיטשמועסער. אָנגעפֿירט דורך רעזשין נעבעל.

En savoir plus

31/03 Seder de Pessah passé

Seder de Pessah Samedi 31 mars 2018 à 19h30 מַה נִּשְׁתַּנָּה הַלַּיְלָה הַזֶּה מִכָּל הַלֵּילוֹת ? La nuit du Seder de Pessah est l’une des fêtes les plus conviviales du calendrier juif. C’est l’occasion de revenir sur le récit légendaire de la sortie d’Égypte des Hébreux, mais également, dans les milieux laïques, sur des pans entiers de l’histoire

En savoir plus

10/02 Speed-shmuesing passé

Speed-shmuesing ספּיד־שמועסינג Samedi 10 février 2018 à 18h30 À l’heure de l’apéro Les participants forment des tandems de conversation en yiddish de six minutes ; dès que la sonnerie retentit, ils changent de partenaire… Proposé par Régine Nebel די אָנטייל־נעמער שמועסן פּאָרלעכווײַז במשך זעקס מינוט. ווען עס קלינגט דאָס גלעקל, בײַטן זיי דעם מיטשמועסער. אָנגעפֿירט דורך רעזשין נעבעל. L’activité

En savoir plus

9/12 Speed-shmuesing passé

Speed-shmuesing ספּיד־שמועסינג Samedi 9 décembre 2017 à 18h30 À l’heure de l’apéro Les participants forment des tandems de conversation en yiddish de six minutes ; dès que la sonnerie retentit, ils changent de partenaire… Proposé par Régine Nebel די אָנטייל־נעמער שמועסן פּאָרלעכווײַז במשך זעקס מינוט. ווען עס קלינגט דאָס גלעקל, בײַטן זיי דעם מיטשמועסער. אָנגעפֿירט דורך רעזשין נעבעל. L’activité

En savoir plus

24/11 Cabaret yiddish passé

Cabaret yiddish en l’honneur de Mendele Moykher-Sforim Vendredi 24 novembre 2017 à 19h30 À l’occasion du centième anniversaire de la mort de Mendele Moykher-Sforim, mise en espace et en musique d’extraits du roman Masoes Binyomen Hashlishi (Les voyages de Benjamin III). Avec Sharon Bar-Kochva (mise en scène), Valentina Fedchenko, Tal Hever-Chybowski et Annick Prime-Margules. ייִדישער קאַבאַרעט לכּבֿוד מענדעלע מוכר־ספֿרים. אויסצוגן פֿון מסעות בנימין השלישי מיט מוזיק. מיט

En savoir plus

25/11 Glupsker restoran passé

Glupsker restoran גלופּסקער רעסטאָראַן Samedi 25 novembre 2017 à 13h Proposé par Régine Nebel et Annick Prime-Margules Dans ce restaurant très particulier seront servis des plats évoqués dans les œuvres de Mendele Moykher-Sforim. Lectures par Batia Baum et Annick Prime-Margules. Cuisine maison. L’activité se déroule en yiddish et en français. P.A.F. : 29 €. Adhérents : 23 €. 

20.01 Voix/voie méditative passé

Atelier animé par Shura Lipovsky Vendredi 20 janvier de 19h à 21h30 Depuis de nombreuses années, Shura Lipovsky anime des ateliers de chant et danse dans différents pays d’Europe et en Amérique. Elle a étudié l’interaction de la voix et du mouvement sur la circulation des flux énergétiques de la personne, et mis au point une méthode originale basée sur

En savoir plus

09.03.2017 Yidish oyf der tsung : le théâtre passé

Yidish oyf der tsung / ייִדיש אויף דער צונג Le yiddish sur le bout de la langue Jeudi 9 mars à 14h Thème : le théâtre /טעמע : טעאַטער Animé par Régine Nebel et Tal Hever-Chybowski. Pour recevoir le vocabulaire à l’avance, merci d’écrire à regine@yiddishweb.com. Tarif : 17 €. Adhérents : 15 €. Étudiants de moins de 30 ans : 9 €

12.03.2017 La Kindershul fête Pourim passé

Fête de Pourim | פּורים־מסיבה Dimanche 12 mars 2017 à 14h30 Cette année, pour la fête de Pourim, grand bal déguisé pour les enfants ! Après un atelier festif où seront à l’honneur les masques de Mardochée, les couronnes d’Esther et les homentashn au chocolat, nous invitons les parents à notre traditionnel concert de Pourim. Ensuite, nous

En savoir plus

18.03.2017 Der yidisher kabaret passé

Der yidisher kabaret Quand Paris chante et danse comme à Varsovie, à Lodz et au shtetl ! Samedi 18 mars à 19h30 Avec : Duo Nora Bisele (Elsa Signorile, chant, accordéon ; Raphaële Merdrignac, clarinettes) ; Marcel Korenhof, accordéon ; Rachel Korenhof, alto ; Daniel Korenhof, violon ; Lionel Miller, chant et guitare. Direction artistique : Betty Reicher. Vous souhaitez intervenir dans un

En savoir plus

23.03.2017 Yidish oyf der tsung : rêves passé

Yidish oyf der tsung / ייִדיש אויף דער צונג Le yiddish sur le bout de la langue Jeudi 23 mars à 14h Thème : rêves /טעמע : חלומות Animé par Régine Nebel et Natalia Krynicka. Pour recevoir le vocabulaire à l’avance, merci d’écrire à regine@yiddishweb.com. Tarif  : 17 €. Adhérents : 15 €. Étudiants de moins de 30 ans : 9 €

21.04.2017 Shabes-tish passé

Shabes-tish : repas de shabbat Vendredi 21 avril à 19h Cuisine comme à la maison et lecture trilingue de textes de Mendele Moykher-Sforim par Annick Prime-Margules, Sharon Bar-Kochva et Tal Hever-Chybowski. Tarif : 29 €. Adhérents : 23 €. Pour les participants au séminaire intensif : 20 €.

04.05.2017 Yidish oyf der tsung : immigrants passé

Yidish oyf der tsung / ייִדיש אויף דער צונג Le yiddish sur le bout de la langue Jeudi 4 mai à 14h Thème : supersitions / טעמע : אײַנגלייבענישן Animé par Régine Nebel et Tal Hever-Chybowski. Pour recevoir le vocabulaire à l’avance, merci d’écrire à regine@yiddishweb.com. Tarif : 17 €. Adhérents : 15 €. Étudiants de moins de 30 ans : 9 €

19.05.2017 Visite de l’atelier de Chana Orloff passé

À la découverte des artistes de l’École de Paris Visite de l’atelier Chana Orloff Proposée par Fanny Barbaray-Edelman. Vendredi 19 mai à 13h45 Véritable musée à ciel-ouvert, l’impasse « Villa Seurat » raconte l’histoire du mouvement architectural moderniste. Une dizaine de maisons-ateliers y furent édifiées entre 1924 et 1931 et de nombreux peintres, sculpteurs, écrivains s’y installèrent.

En savoir plus

01.06.2017 Yidish oyf der tsung : visiter une ville passé

Yidish oyf der tsung / ייִדיש אויף דער צונג Le yiddish sur le bout de la langue Jeudi 1er juin à 14h Thème : supersitions / טעמע : באַקוקן אַ שטאָט Animé par Régine Nebel et Natalia Krynicka. Pour recevoir le vocabulaire à l’avance, merci d’écrire à regine@yiddishweb.com. Tarif : 17 €. Adhérents : 15 €. Étudiants de moins de 30 ans :

En savoir plus

13.06.2017 Deuxième numéro de Mikan ve’eylakh passé

Mikan ve’eylakh fête son deuxième numéro ! Mardi 13 juin à 19h30 Tout comme le yiddish, l’hébreu a toujours été une langue diasporique. La revue hébraïque מכאן ואילך Mikan ve’eylakh (« À partir de maintenant, à partir d’ici »), fondée par Tal Hever-Chybowski et éditée par les éditions Bibliothèque Medem, explore cette dimension diasporique passée et présente sur le

En savoir plus

15.06.2017 Yidish oyf der tsung : dire oui et dire non passé

Yidish oyf der tsung / ייִדיש אויף דער צונג Le yiddish sur le bout de la langue Jeudi 15 juin à 14h Thème : dire oui et dire non / טעמע :זאָגן יאָ און זאָגן ניין Animé par Régine Nebel et Natalia Krynicka. Pour recevoir le vocabulaire à l’avance, merci d’écrire à regine@yiddishweb.com. Tarif : 17 €. Adhérents : 15 €.

En savoir plus

17.06.2017 Braderie passé

Braderie ! Vente de livres et d’albums de musique Samedi 17 juin de 14h30 à 18h Pour un bel été, venez faire le plein de livres et de CD en yiddish, français ou autres langues à prix imbattables !    ! מציאות אויסֿפאַ רקויף ֿפון ביכער און רעקאָ רדירונגען איר ווילט האָ בן וואָ ס צו לייענען

En savoir plus

17.06.2017 Speed-shmuesing passé

Speed-shmuesing Proposé par Régine Nebel Samedi 17 juin à 18h30 Les participants forment des tandems de conversation en yiddish de six minutes ; dès que la sonnerie retentit, ils changent de partenaire. Tarif : 5 €. Boisson incluse !

10.12.2016 Speed-shmuesing [passé]

Speed-shmuesing ספּיד־שמועסינג Samedi 10 décembre à 18h30 À l’heure de l’apéro Les participants forment des tandems de conversation en yiddish de six minutes ; dès que la sonnerie retentit, ils changent de partenaire… Oy a poylisher ! | ! אוי אַ פּוילישער Oy a litvak ! | ! אוי אַ ליטוואַק Oy a galitsyaner ! | ! אוי אַ גאַליציאַנער Proposé par Régine Nebel

En savoir plus

16.12.2016 Shabes-tish Hanouka ! [passé]

Shabes-tish Hanouka ! חנוכּה Saison Sholem-Aleykhem Vendredi 16 décembre à 19h30 Proposé par Annick Prime-Margules Les lecteurs de Sholem-Aleykhem connaissent le récit khanike-gelt, חנוכּה־געלט, L’argent de Hanouka, tiré du recueil Mayses far yidishe kinder, מעשֹיות פֿאַר ייִדישע קינדער, Histoires pour enfants juifs, mais peu connaissent les saynettes écrites par l’auteur sur le même thème. Cette soirée

En savoir plus

5.11.2016 Fête des yiddish.minibilingues [passé]

Saison Sholem-Aleykhem Fête des yiddish.minibilingues Samedi 5 novembre à 19h À l’occasion de la sortie de l’édition bilingue de Des Volailles et des Hommes (deux récits) de Sholem-Aleykhem, traduit par Nadia Déhan-Rotschild aux éditions Bibliothèque Medem. צום אַרויסקומען פֿון דער צוויישפּראַכיקער אויסגאַבע מענטשן און עופֿות (צוויי דערציילונגען) פֿון שלום־עליכם, איבערגעזעצט דורך נאַדיאַ דעהאַן־ראָטשילד. Après Un

En savoir plus

14.10.2016 Hors les murs Boulogne-Billancourt des années 30 [passé]

Hors les murs… à la découverte des artistes de l’école de Paris Le Boulogne-Billancourt des années 30 Vendredi 14 octobre 2016 de 10h30 à 16h Proposé par Fanny Barbaray-Edelman L’entre-deux-guerres fut une période d’innovations techniques, industrielles, sociales, cinématographiques, architecturales et artistiques. Boulogne-Billancourt, ville située à la limite de Paris, illustre cette mutation de façon magistrale.

En savoir plus

Recrutement de bénévoles

La Maison de la culture yiddish – Bibliothèque Medem est une association animée en majorité par des bénévoles, à tous les niveaux : depuis le choix de la programmation culturelle au contrôle des billets à l’entrée des concerts en passant par l’organisation des événements, la tenue de la librairie ou du Tshaynik Café. Chacun peut participer

En savoir plus

27.07–2.08 Stage musical

Stage musical Du mercredi 27 juillet au mardi 2 août 2016 KLEZMER PARIS – 2016 CHANSONS YIDDISH, MUSIQUE KLEZMER ET NATURE reprend ses quartiers d’été au Château de Ligoure en Limousin Comme les années précédentes, ce stage musical proposera aux grands des ateliers de chanson yiddish (travail sur la respiration, jeux vocaux, étude du répertoire, chant choral,

En savoir plus

24-25.09.2016 Langues régionales et minoritaires en France [passé]

Les langues régionales et minoritaires en France Deux journées de réflexion et d’échanges Samedi 24 et dimanche 25 septembre 2016 Le yiddish est une des langues régionales ou minoritaires de France, aux côtés du rom, du kabyle, de l’arabe maghrébin, du judéo-espagnol, de l’alsacien, du breton, de l’occitan et de la langue des signes. Leurs

En savoir plus

02.06.2016 Hors les murs… [passé]

Hors les murs… à la découverte des artistes de l’école de Paris Amedeo Modigliani, l’œil intérieur Jeudi 2 juin, toute la journée LaM – Lille Métropole musée d’Art moderne, d’Art contemporain et d’Art brut Proposé par Fanny Barbaray-Edelman et Régine Nebel Peintre et sculpteur, Modigliani connut une carrière brève mais féconde. Le musée LaM conserve

En savoir plus

11.06.2016 Hommage à Theodore Bikel [passé]

Hommage à Theodore Bikel Samedi 11 juin 2016 à 15h30 Aucun domaine artistique n’était étranger à Theodore Bikel, disparu le 21 juillet 2015. Chanteur, acteur au cinéma comme au théâtre, réalisateur, metteur en scène, écrivain, traducteur, il tourna dans le monde entier et côtoya les plus grands. Tout au long de sa vie, ce polyglotte

En savoir plus

14.06.2016 Premier numéro de la revue en hébreu Mikan ve’eylakh [passé]

Mikan ve’eylakh |מכאן ואילך Mardi 14 juin 2016 à 20 h Rencontre festive à l’occasion de la sortie du premier numéro de la revue מכאן ואילך Mikan ve’eylakh (« À partir de maintenant, à partir d’ici »). Tout comme le yiddish, l’hébreu a toujours été une langue diasporique. La revue hébraïque מכאן ואילך Mikan ve’eylakh, fondée par

En savoir plus

Cheap UGG Clearance Ugg Boots Clearance Ugg Boots Clearance Sale Ugg Boots Clearance Outlet Ugg Boots Clearance Sale Outlet UGG Boots Sale Clearance Cheap Clearance UGG Boots