אינטענסיווער סעמינאַר מיט פּראָפֿ’ חווה טורניאַנסקי 
 ייִדישע ליטעראַטור צווישן השׂכּלה און חסידות

 פֿונעם 6טן ביזן 8טן אַפּריל 2018

 פֿרײַטיק דעם 6טן אַפּריל 
 פֿון 14:30 אַז’ ביז 18:00 אַז’ 

 שבת דעם 7טן אַפּריל 
 פֿון 9:30 אַז’ ביז 18:00 אַז’

 זונטיק דעם 8טן אַפּריל
 פֿון 9:30 אַז’ ביז 18:00 אַז’ 

דער סעמינאַר צילט צו געבן אַוואַנסירטע סטודענטן פֿון פּאַריז, פּראָווינץ און אויסלאַנד אַ געלעגנהייט צו פֿאַרברענגען דריטהאַלבן טאָג אין אַ פֿרײַנדלעכער, ייִדיש־רעדנדיקער שטודיר־סבֿיבֿה. צען לעקציעס צו אָנדערהאַלבן שעה אונטער דער אָנפֿירונג פֿון חווה טורניאַנסקי (עמעריטירטע פּראָפֿעסאָרשע פֿונעם העברעיִשן אוניווערסיטעט, ירושלים), וואָס איז איינע פֿון די הויפּטפֿאָרשער פֿון דער ייִדישער ליטעראַטור אין אונדזערע צײַטן.  

צום בשותּפֿותדיקן מיטאָג שבת און זונטיק ברענגט יעדער אָנטייל־נעמער עפּעס צו עסן און/אָדער צו טרינקען.

 שׂכר־לימוד : 170 אייראָס  פֿאַר סטודענטן אונטער 30 יאָר, אײַנגעשריבענע אין אוניווערסיטעט (מע דאַרף ווײַזן אַ לעגיטימאַציע) : 120 אייראָס . סטודענטן קענען בעטן אַ סטיפּענדיע (talmidim@yiddishweb.com).

שבת־טיש

 פֿרײַטיק דעם 6טן אַפּריל 2018, 19 אַז’ 

היימישע מאכלים !
באַגרענעצטע צאָל ערטער.

פּרײַז : 29 אייראָס
מיטגלידער : 23 אייראָס
פֿאַר די באַטייליקטע אינעם סעמינאַר : 20 אייראָס

 Séminaire intensif : 

La littérature yiddish entre Lumières et hassidisme

Du 6 au 8 avril 2018

 Vendredi 6 avril
de 14h30 à 18h

 Samedi 7 avril
de 9h30 à 18h

Dimanche 8 avril 
de 9h30 à 18h

Ce séminaire a pour but de permettre à des étudiants parisiens, de province ou de l’étranger de se retrouver pour deux jours et demi d’étude conviviale, et de baigner dans une ambiance linguistique yiddish. Dix cours de 1h30, sous la direction de Chava Turniansky, professeure émérite de l’Université hébraïque de Jérusalem et figure éminente de la recherche contemporaine en littérature yiddish.

Samedi et dimanche, le repas est pris en commun : chaque participant apporte sa contribution sous forme de nourriture et/ou de boisson.

Plein tarif : 170€  Tarif réduit pour étudiants à plein temps de moins de 30 ans (joindre un justificatif d’inscription à une université) : 120€ . Des bourses pourront être accordées aux étudiants (talmidim@yiddishweb.com).

Shabes-tish

 Vendredi 6 avril 2018 à 19h 

Cuisine maison !
Le nombre de places est limité.

Tarif : 29€
Adhérents : 23€
Pour les participants au séminaire : 20€

Cheap UGG Clearance Ugg Boots Clearance Ugg Boots Clearance Sale Ugg Boots Clearance Outlet Ugg Boots Clearance Sale Outlet UGG Boots Sale Clearance Cheap Clearance UGG Boots