שבת־טיש

צוליב דער עפּידעמיע פֿון קאָראָנאַ־ווירוס און די מיטלען וואָס די פֿראַנצייזישע רעגירונג האָט אָנגענומען צו באַגרענעצן די פֿאַרשפּרייטונג פֿון דער קראַנקייט, ווערט דער שבת־טיש אָפּגעלייגט אויפֿן 13טן נאָוועמבער 2020, 19.30 אַז’.

Shabes-tish

Le shabes-tish du vendredi 3 avril est reportée au 13 novembre 2020 à 19h30. Nous vous remercions de votre compréhension.

היימישע מאכלים. מיט פֿאָרלייענונגען אויף ייִדיש דורך טל חבֿר־כיבאָווסקי.
באַגרענעצטע צאָל ערטער.

פּרײַז : 29 אייראָס
מיטגלידער : 23 אייראָס
פֿאַר די באַטייליקטע אינעם אינטענסיוון סעמינאַר : 20 אייראָס

Repas de shabbat cuisiné comme à la maison, agrémenté de lectures en yiddish par Tal Hever-Chybowski.
Le nombre de places est limité.

L’activité se déroule en yiddish.

Tarif : 29€
Adhérents : 23€
Pour les participants au séminaire intensif du 8 au 10 novembre : 20€

Cheap UGG Clearance Ugg Boots Clearance Ugg Boots Clearance Sale Ugg Boots Clearance Outlet Ugg Boots Clearance Sale Outlet UGG Boots Sale Clearance Cheap Clearance UGG Boots