אַוואַנגאַרדיסטישער שבת־טיש

 פֿרײַטיק דעם 5טן אַפּריל 2019, 19.30 אַז’

Shabes-tish avant-gardiste

Vendredi 5 avril 2019 à 19h30 

היימישע מאכלים. מיט פֿאָרלייענונגען אויף ייִדיש דורך טל חבֿר־כיבאָווסקי.
באַגרענעצטע צאָל ערטער.

פּרײַז : 29 אייראָס
מיטגלידער : 23 אייראָס
פֿאַר די באַטייליקטע אינעם אינטענסיוון סעמינאַר : 20 אייראָס

Repas de shabbat cuisiné comme à la maison, agrémenté de lectures en yiddish par Tal Hever-Chybowski.
Le nombre de places est limité.

L’activité se déroule en yiddish.

Tarif : 29€
Adhérents : 23€
Pour les participants au séminaire intensif du 5 au 7 avril : 20€

Cheap UGG Clearance Ugg Boots Clearance Ugg Boots Clearance Sale Ugg Boots Clearance Outlet Ugg Boots Clearance Sale Outlet UGG Boots Sale Clearance Cheap Clearance UGG Boots