שפּילעוודיקע שפּריכווערטער

Venez jouer en yiddish avec les proverbes !

Samedi 7 mars 2020 à 16h

שפּריכווערטער און אויסדרוקן באַרײַכערן אַ שפּראַך און זאָגן אויס אַ סך וועגן איר גײַסט. אויפֿן סמך פֿון דער זאַמלונג ווען די ווערטער רעדן פֿון גיטעלע פֿינקעלשטיין מילכבערג (דערשינען לעצטנס אינעם פֿאַרלאַג מעדעם־ביבליאָטעק) וועלן די אָנפֿירערס פֿון דער שפּילעוודיקער אונטערנעמונג פֿאַר אונדז אַנטפּלעקן אַלע חנען פֿון די ייִדישע שפּריכווערטער, דורך סקעטשן, סצענקעס און אימפּראָוויזאַציעס. מיר רעכענען אויף דער באַטייליקונג פֿונעם עולם ! מיט נאַדיאַ דעהאַן־ראָטשילד, טל חבֿר־כיבאָווסקי, רובי מאָנעט, רעזשין נעבעל.

Les proverbes et les expressions idiomatiques font partie du charme d’une langue et révèlent bien des choses de son esprit. Puisant dans l’ouvrage récemment paru Ven di verter redn (Quand les mots parlent), de Gloria Finkielsztejn Milchberg (Éditions Bibliothèque Medem), les animateurs de ce stand-up un peu particulier, émaillé de sketchs, jeux, improvisations, auront à cœur de les faire découvrir au public qui sera invité à y mettre son grain de sel. Avec Nadia Déhan-RotschildRubye Monet, Régine Nebel.

L’activité se déroule en yiddish et en français.

Entrée libre

Cheap UGG Clearance Ugg Boots Clearance Ugg Boots Clearance Sale Ugg Boots Clearance Outlet Ugg Boots Clearance Sale Outlet UGG Boots Sale Clearance Cheap Clearance UGG Boots