אין דעם רעפֿעראַט, אויפֿגענונען געוואָרן דעם 8טן דעצעמבער 2013, קאָמענטירט אַבֿרהם נאָווערשטערן פֿאַרשיידענע אַספּעקטן פֿון סוצקעווערס חורבן–לידער 

זיך צוהערן צום רעפֿעראַט

Cheap UGG Clearance Ugg Boots Clearance Ugg Boots Clearance Sale Ugg Boots Clearance Outlet Ugg Boots Clearance Sale Outlet UGG Boots Sale Clearance Cheap Clearance UGG Boots