אינטענסיווער סעמינאַר מיט ד״ר מרים טרין

יונג־ווילנע

פֿונעם 8טן ביזן 10טן נאָוועמבער 2019

ד״ר מרים טרין, ייִדיש־פֿאָרשערין און ־לערערין אויפֿן העברעיִשן אוניווערסיטעט, מיטגרינדערין פֿון יאָ – ייִדיש אָרט, וועט דעם 8טן, 9טן און 10טן נאָוועמבער 2019 אָנפֿירן מיט אַן אינטענסיוון סעמינאַר אָפּגעגעבן יונג־ווילנע. די אָנטייל־נעמער וועלן זיך באַקענען מיט די אָנהייבן פֿון אָט דער קינסטלעריש־ליטעראַרישער באַוועגונג, מיט איר יצירה אין די 1930ער יאָרן, ווי אויך מיטן גורל פֿון געוויסע מיטגלידער פֿון דער גרופּע בשעתן חורבן. לסוף וועט מען אַ קוק געבן אויף דער גרופּע יונג־ישׂראל וואָס קען באַטראַכט ווערן ווי אַ המשך פֿון יונג־ווילנע.

צײַטפּלאַן

פֿרײַטיק דעם 8טן נאָוועמבער
פֿון 14:30 אַז’ ביז 18:00 אַז’
19.30 אַז’
 : שבת־טיש (אויב איר ווילט אָנטייל נעמען, קענט איר זיך אײַנשרײַבן דאָ)
 שבת דעם 9טן נאָוועמבער
פֿון 9:30 אַז’ ביז 13:00 אַז’
פֿון 14:30 אַז’ ביז 18:00 אַז’
 זונטיק דעם 10טן נאָוועמבער
פֿון 9:30 אַז’ ביז 13:00 אַז’
פֿון 14:30 אַז’ ביז 18:00 אַז’

דער סעמינאַר צילט צו געבן אַוואַנסירטע סטודענטן פֿון פֿראַנקרײַך און אויסלאַנד אַ געלעגנהייט צו פֿאַרברענגען דריטהאַלבן טאָג אין אַ פֿרײַנדלעכער, ייִדיש־רעדנדיקער שטודיר־סבֿיבֿה. ער באַשטייט פֿון צען לעקציעס צו אָנדערהאַלבן שעה. צום בשותּפֿותדיקן מיטאָג שבת און זונטיק ברענגט יעדער אָנטייל־נעמער עפּעס צו עסן און/אָדער צו טרינקען.

 שׂכר־לימוד : 170 אייראָס  פֿאַר סטודענטן אונטער 30 יאָר, אײַנגעשריבענע אין אוניווערסיטעט (מע דאַרף ווײַזן אַ לעגיטימאַציע) : 120 אייראָס . סטודענטן קענען בעטן אַ סטיפּענדיע (talmidim@yiddishweb.com). מע דאַרף זיך אומבאַדינגט אײַנשרײַבן פֿון פֿריִער.

Séminaire intensif dirigé par Miriam Trinh :

Yung-Vilne

Du 8 au 10 novembre 2019

Avec Miriam Trinh (Université hébraïque de Jérusalem et YO – Yidish Ort).

Horaires :

Vendredi 8 novembre
de 14h30 à 18h
19h30 Shabes-tish (optionnel, vous pouvez vous inscrire ici)
Samedi 9 novembre
de 9h30 à 13h
de 14h30 à 18h
Dimanche 10 novembre
de 9h30 à 13h
de 14h30 à 18h

Ce séminaire a pour but de permettre à des étudiants de France ou de l’étranger de se retrouver pour deux jours et demi d’étude conviviale, et de baigner dans une ambiance linguistique yiddish. Il comprend dix cours de 1h30. Samedi et dimanche, le repas est pris en commun : chaque participant apporte sa contribution sous forme de nourriture et/ou de boisson.

Le séminaire se déroule en yiddish.

Plein tarif : 170€  Tarif réduit pour étudiants à plein temps de moins de 30 ans (joindre un justificatif d’inscription à une université) : 120€ . Des bourses pourront être accordées aux étudiants (talmidim@yiddishweb.com). Inscription obligatoire.

Cheap UGG Clearance Ugg Boots Clearance Ugg Boots Clearance Sale Ugg Boots Clearance Outlet Ugg Boots Clearance Sale Outlet UGG Boots Sale Clearance Cheap Clearance UGG Boots