אינטענסיווער סעמינאַר מיט ד״ר קאַראָלינאַ שימאַניאַק

ייִדיש־אַוואַנגאַרדן

פֿונעם 5טן ביזן 7טן אַפּריל 2019

ד״ר קאַראָלינאַ שימאַניאַק, ייִדיש־פּראָפֿעסאָרין אין ברעסלער אוניווערסיטעט, וועט דעם 5טן, 6טן און 7טן אַפּריל 2019 אָנפֿירן מיט אַן אינטענסיוון סעמינאַר אָפּגעגעבן דער פֿאַרכאַפּנדיקער עפּאָכע פֿון די ייִדיש־אַוואַנגאַרדן, מיט זייערע פֿלאַמיקע מאַניפֿעסטן און ברויזנדיקע פּאָלעמיקעס.

מיטן אָנטייל פֿון לערערס פֿון פּאַריזער ייִדיש־צענטער, טל חבֿר־כיבאָווסקי און נאַטאַליע קריניצקאַ, מיט וועמען מע וועט שטודירן כאַראַקטעריסטישע טעקסטן פֿון די אַוואַנגאַרד־שטרעמונגען.

 צײַטפּלאַן

פֿרײַטיק דעם 5טן אַפּריל
פֿון 14:30 אַז’ ביז 18:00 אַז’
19.30 אַז’
 : אַוואַנגאַרדיסטישער שבת־טיש (אויב איר ווילט אָנטייל נעמען, קענט איר זיך אײַנשרײַבן דאָ)
 שבת דעם 6טן אַפּריל
פֿון 9:30 אַז’ ביז 13:00 אַז’
פֿון 14:30 אַז’ ביז 18:00 אַז’
 זונטיק דעם 7טן אַפּריל
פֿון 9:30 אַז’ ביז 13:00 אַז’
פֿון 14:30 אַז’ ביז 18:00 אַז’

דער סעמינאַר צילט צו געבן אַוואַנסירטע סטודענטן פֿון פֿראַנקרײַך און אויסלאַנד אַ געלעגנהייט צו פֿאַרברענגען דריטהאַלבן טאָג אין אַ פֿרײַנדלעכער, ייִדיש־רעדנדיקער שטודיר־סבֿיבֿה. ער באַשטייט פֿון צען לעקציעס צו אָנדערהאַלבן שעה. צום בשותּפֿותדיקן מיטאָג שבת און זונטיק ברענגט יעדער אָנטייל־נעמער עפּעס צו עסן און/אָדער צו טרינקען.

 שׂכר־לימוד : 170 אייראָס  פֿאַר סטודענטן אונטער 30 יאָר, אײַנגעשריבענע אין אוניווערסיטעט (מע דאַרף ווײַזן אַ לעגיטימאַציע) : 120 אייראָס . סטודענטן קענען בעטן אַ סטיפּענדיע (talmidim@yiddishweb.com). מע דאַרף זיך אומבאַדינגט אײַנשרײַבן פֿון פֿריִער.

Séminaire intensif avec Dr Karolina Szymaniak :

Les avant-gardes yiddish

Du 5 au 7 avril 2019

Karolina Szymaniak, professeure de yiddish à l’Université de Wrocław, dirigera les 5, 6 et 7 avril 2019 un séminaire intensif consacré à l’époque passionnante des avant-gardes yiddish, avec leurs manifestes enflammés et leurs grandes polémiques.Le séminaire comprend aussi l’étude de textes caractéristiques de ces courants avec des professeurs de la MCY, Tal Hever-Chybowski et Natalia Krynicka.

Horaires :

Vendredi 5 avril
de 14h30 à 18h
19h30 Shabes-tish avant-gardiste (optionnel, vous pouvez vous inscrire ici)
Samedi 6 avril
de 9h30 à 13h
de 14h30 à 18h
Dimanche 7 avril
de 9h30 à 13h
de 14h30 à 18h

Ce séminaire a pour but de permettre à des étudiants de France ou de l’étranger de se retrouver pour deux jours et demi d’étude conviviale, et de baigner dans une ambiance linguistique yiddish. Il comprend dix cours de 1h30. Samedi et dimanche, le repas est pris en commun : chaque participant apporte sa contribution sous forme de nourriture et/ou de boisson.

Le séminaire se déroule en yiddish.

Plein tarif : 170€  Tarif réduit pour étudiants à plein temps de moins de 30 ans (joindre un justificatif d’inscription à une université) : 120€ . Des bourses pourront être accordées aux étudiants (talmidim@yiddishweb.com). Inscription obligatoire.

Cheap UGG Clearance Ugg Boots Clearance Ugg Boots Clearance Sale Ugg Boots Clearance Outlet Ugg Boots Clearance Sale Outlet UGG Boots Sale Clearance Cheap Clearance UGG Boots