דער פּאַריזער ייִדיש־צענטער וועט זײַן פֿאַרמאַכט פֿונעם 20סטן דעצעמבער 2021 ביזן 2טן יאַנואַר 2022.

פֿריילעכע יום־טובֿים אַלעמען !

La Maison de la culture yiddish sera fermée
du lundi 20 décembre 2021 au dimanche 2 janvier 2022.

Bonnes fêtes de fin d’année !

 

Cheap UGG Clearance Ugg Boots Clearance Ugg Boots Clearance Sale Ugg Boots Clearance Outlet Ugg Boots Clearance Sale Outlet UGG Boots Sale Clearance Cheap Clearance UGG Boots