אַ נײַ בוך אין פֿאַרלאַג מעדעם־ביבליאָטעק

ווען די ווערטער רעדן

נײַע זאַמלונג ייִדישע שפּריכווערטער

Samedi 12 octobre 2019 à 16h

Une nouvelle publication des éditions Bibliothèque Medem

Proverbes yiddish

La Maison de la culture yiddish fête un ouvrage très attendu !

אין די לעצטע יאָרצענדליקער זענען אין פֿאַרשיידענע ערטער דערשינען זאַמלונגען פֿון ייִדישע שפּריכווערטער פֿון פֿאַרשיידענעם פֿאַרנעם. דאָס בוך פֿון גיטעלע פֿינקעלשטיין מילכבערג, וואָס דערשײַנט איצט בײַם פֿאַרלאַג מעדעם־ביבליאָטעק, איז דאָס סאַמע וויכטיקסטע לויט דער צאָל אײַנגעזאַמלטע ווערטלעך און לויט דער גרינטלעכקייט פֿון די דערקלערונגען, קאָמענטאַרן און איבערזעצונגען. עס איז דאָס ענציקלאָפּעדישע ווערק וועגן ייִדישן שפּריכוואָרט, פֿון וועלכן אַלע ייִדיש־ליבהאָבער האָבן געחלומט.

Qui n’a pas cherché l’équivalent ou le sens d’un proverbe yiddish en français, et inversement ? Qui n’a pas souhaité avoir à sa disposition une expression idiomatique yiddish pour exprimer d’une façon imagée une situation, une réflexion, un sentiment ? Grâce au formidable travail de Gloria Finkielsztejn Milchberg, le public aura enfin à sa disposition un très riche recueil de proverbes et expressions idiomatiques yiddish : Quand les mots parlent (éditions Bibliothèque Medem, octobre 2019). Pour célébrer la sortie de l’ouvrage, l’auteure, Gloria Finkielsztejn Milchberg, expliquera sa démarche au cours d’une table ronde animée par Sharon Bar-Kochva, avec Tal Hever-Chybowski, Rubye Monet et Yitskhok Niborski. Le public sera invité à jouer avec les mots et expressions : discussions, contestations et rires au programme !

La rencontre se déroule en yiddish et en français.

Entrée libre.

 

Cheap UGG Clearance Ugg Boots Clearance Ugg Boots Clearance Sale Ugg Boots Clearance Outlet Ugg Boots Clearance Sale Outlet UGG Boots Sale Clearance Cheap Clearance UGG Boots