אין דער–אָ טרעפֿונג פֿון 6טן דעצעמסער 2013, אָנגעפֿירט דורך אַקווילע גריגאָראַוויטשיוטע, האָבן אָנטייל גענומען מינדאַאָגאַס קוויעטקאַאָסקאַס (ווילנע) אַרום סוצקעווער ווי אַ מיטגליג פֿון דער גרופּע „יונג ווילנע“ און  יצחק ניבאָרסקי (פּאַריז) וועגן סוצקעווערס לידער–ציקל „וואַלדיקס“. זיך צוהערן צו די רעפֿעראַטן

Cheap UGG Clearance Ugg Boots Clearance Ugg Boots Clearance Sale Ugg Boots Clearance Outlet Ugg Boots Clearance Sale Outlet UGG Boots Sale Clearance Cheap Clearance UGG Boots