דער אינספּעקטאָר

אַ פֿאָרשטעלונג פֿונעם שטאָקהאָלמער ייִדיש־טעאַטער

Der Inspektor (Le Revizor de Nicolas Gogol)

Spectacle du Théâtre yiddish de Stockholm

Dimanche 12 janvier 2020 à 18h

Espace Rachi, 39 rue Broca, 75005 Paris

אַ פֿינאַנצן־אינספּעקטאָר דאַרף אָנקומען אין אַ קליינער ייִדישער קהילה אין שוועדן אין די 1950ער יאָרן, וואָס איר בוכהאַלטעריע ווערט אפֿשר ניט באמת אָפּגעהיט…

גאָגאָלס פּיעסע דער רעוויזאָר, אַ שאַרפֿע סאַטירע אויף דער רוסישער ביוראָקראַטיע, איז איבערגעזעצט געוואָרן אין ייִדיש דורך שמרן אין 1883. אין דער איצטיקער ווערסיע שפּילט זי זיך אָפּ אין אַ שוועדיש שטעטל וווּ אַ ייִדישע קהילה איז אויפֿגעקומען נאָך דער צווייטער וועלט־מלחמה.

דער שטאָקהאָלמער ייִדיש־טעאַטער וועט פֿאָרשטעלן אין פּאַריז זײַן זעקסטן ספּעקטאַקל. עס איז אַ טייל פֿונעם אויסטויש מיטן טרוים‏־טעאַטער וואָס האָט לעצטנס געשפּילט אין שטאָקהאָלם די פּיעסע דער טיש. די אַקטיאָרן פֿון דער טרופּע רעדן ייִדיש פֿון דער היים אָדער האָבן זיך אויסגעלערנט די שפּראַך ווי דערוואַקסענע.

מיטן אָנטייל פֿונעם שטאָקהאָלמער ייִדיש־כאָר.

Dans les années 1950, un inspecteur des finances doit arriver dans une petite communauté juive de Suède dont la comptabilité n’est peut-être pas très régulière… Satire de la bureaucratie russe, Le Revizor de Gogol a été adapté en yiddish par Nokhem-Meyer Shaykevitsh (Shomer) en 1883. La version présentée ici se joue dans une petite ville suédoise où une communauté yiddishophone s’est créée après la seconde guerre mondiale.

Le Théâtre yiddish de Stockholm est composé de membres dont le yiddish est la langue maternelle et de jeunes acteurs qui ont étudié le yiddish pour l’amour de la langue. Il présente à Paris sa sixième production dans le cadre d’un échange culturel avec le Troïm Teater qui a récemment joué Der Tish à Stockholm.

La pièce se joue en collaboration avec la Chorale yiddish de Stockholm.

En yiddish surtitré français.

Tarif : 24 €. Tarif réduit (étudiants de moins de 26 ans, habitants du 5e arrondissement, adhérents de la MCY et groupes à partir de 10 personnes) : 18 €.

Cheap UGG Clearance Ugg Boots Clearance Ugg Boots Clearance Sale Ugg Boots Clearance Outlet Ugg Boots Clearance Sale Outlet UGG Boots Sale Clearance Cheap Clearance UGG Boots